Campbell's Egg - Country Bump

Varma hus på vintern

När man bygger ett hus från grunden måste man tänka på takisolering och på att det inte ska vara för mycket eller för lite. Har man för mycket av isoleringen kan det vara problem med att få taket att andas och det blir för igentäppt. Detta resulterar i ett dåligt luftflöde och en illa fungerande ventilation. Men om man istället isolerar för lite så läcker den varma luften ut och man eldar för kråkorna som man kallar det för. Så detta med isolering och att göra det på rätt sätt är mycket viktigt.